स्तन पान

बलियो कर्षण स्तन पंप एक स्तन हो जुन स्तनमा संकलन गरिएको स्तन दूध निचोल्न प्रयोग गरिन्छ। यो सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ जब एक बच्चा सीधा स्तनपान गर्न सक्दैन वा यदि आमासँग निपल समस्या छ। वा काम गर्ने कामको बावजूद जो स्तनपान गर्न चाहन्छु। बच्चाको छाती पम्प संग, आमाले बच्चाको लागि बच्चालाई बचाउन सकिन्छ। यसबाहेक, एक छातीको पम्प प्रयोग गरेर दूध स्रावलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ र दूधको मात्रा बढाउन सक्छ।
View as